ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายสมาน พั่วโพธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศพช.สระบุรี : วันที่ 2-4 กันยายน 2561 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ให้การต้อนรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากจังหวัดมุกดาหาร หนองบัวลำภู ยโสธร และศรีสะเกษ ที่แวะเยี่ยมบ้านนักพัฒนา ก่อนเดินทางร่วมงาน CD DAY ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

04 กันยายน 2561 /

09:57 น.

ทีมงานศพช.สระบุรี ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ฯ และได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากเทศบาลเมืองทับกวาง โดยท่านสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง และเจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลเมืองทับกวาง

06 สิงหาคม 2561 /

15:32 น.

คลังสื่อ