ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายสมาน พั่วโพธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ทีมงานศพช.สระบุรี ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ฯ และได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากเทศบาลเมืองทับกวาง โดยท่านสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง และเจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลเมืองทับกวาง

06 สิงหาคม 2561 /

15:32 น.

คลังสื่อ