🔔ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจครั้งที่ 4/2565🔔

📡📡 วันที่ 16กันยายน 2565
กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ได้แก่ จังหวัดชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา,
ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลติดตามขับเคลื่อนความก้าวหน้าในการทำงาน
เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นำเสนอ 2 ประเด็น(จังหวัดละไม่เกิน 20 นาที) ดังนี้
1) เหลียวหลังแลหน้าการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รอบปีที่ผ่านมา
2) การวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจำปี
พ.ศ. 2566
เวลา 13.00 -15.00 น.
(ต่อ) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นำเสนอ 2 ประเด็น(จังหวัดละไม่เกิน 20 นาที) ดังนี้
1) เหลียวหลังแลหน้าการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รอบปีที่ผ่านมา
2) การวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจำปี
พ.ศ. 2566
เวลา 13.00 -15.00 น.
(ต่อ) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นำเสนอ 2 ประเด็น(จังหวัดละไม่เกิน 20 นาที) ดังนี้
1) เหลียวหลังแลหน้าการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รอบปีที่ผ่านมา
2) การวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจำปี
พ.ศ. 2566
เวลา 15.00 -16.30 น.
สรุป/ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯและปิดการประชุมเชิงปฏิบัตการฯ

❤️ Change for Good
🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📸🗞ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
😍ก้วยเจ๋ง รายงาน😍
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#ชื่อ (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี)
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#โคกหนองนาคาวบอย ศพช.สระบุรี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#เกษตรธรรมชาติ MOA
#Model 30 ตารางวา
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Kokhnongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#ศพช.สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)