📌สร้างความมั่นคงทางอาหารหน่อไม้ฝรั่งแก้จน📌

🌻@ศพช.สระบุรี🌻
วันที่ 19กันยายน 2565
นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้ถ่ายทอดทักษะการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) และทีมบริการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการใส่ปุ๋ยหมักแห้ง
พยุงลำต้น หน่อไม้ฝรั่งตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และวิธีเกษตรธรรมชาติ(MOA) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นแปลงสาธิตและฝึกปฏิบัติสำหรับการเรียนรู้ เพิ่มทักษะอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ณ บริเวณแปลงสนามฟุตบอล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

❤️ Change for Good
🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📸🗞ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
😍ก้วยเจ๋ง รายงาน😍
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#ชื่อ (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี)
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#โคกหนองนาคาวบอย ศพช.สระบุรี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#เกษตรธรรมชาติ MOA
#Model 30 ตารางวา
#หน่อไม้ฝรั่งแก้จน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Kokhnongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#ศพช.สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)