📍เอามื้อสามัคคี📌

🌻 @ศพช.สระบุรี
20 กันยายน2565
นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมทีมงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี เอามื้อสามัคคีในแปลงบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา โดยการขึ้นรูปแปลง และปรุงดิน ใส่ปุ๋ยหมักแห้ง และปุ๋ยหมักเจสูตรเกษตรธรรมชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา กิจกรรมการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเจตนารมณ์ต่อไป

❤️ Change for Good
🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📸🗞ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
😍ก้วยเจ๋ง รายงาน😍
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#โคกหนองนาคาวบอย ศพช.สระบุรี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กสิกรรมธรรมชาติ”สวนล้อมศรีรินทร์”
#เกษตรธรรมชาติ MOA
#Model 30 ตารางวา
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Kokhnongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)