วันปิยะมหาราช

🌻 @ศพช.สระบุรี
วันที่ 23ตุลาคม 2565
นางสาวนิตยา เกษตร์ภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมด้วย
บุคลากร ศพช.สระบุรี ร่วมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
ผาเสด็จ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

❤️ Change for Good
🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📸🗞ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
😍ก้วยเจ๋ง รายงาน😍
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#ชื่อ (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี)
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#โคกหนองนาคาวบอย ศพช.สระบุรี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#เกษตรธรรมชาติ MOA
#Model 30 ตารางวา
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Kokhnongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)