🌻ศพช.สระบุรี รวมพลัง พัฒนาพื้นที่ ให้มีความพร้อมสนับสนุนงานฝึกอบรมและการประชุมต่างๆ🌻

🌻ศพช.สระบุรี รวมพลัง พัฒนาพื้นที่ ให้มีความพร้อมสนับสนุนงานฝึกอบรมและการประชุมต่างๆ🌻

📌วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
นางสาวนิตยา เกษตร์ภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รวมพลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพัฒนาพื้นที่ ศพช.สระบุรี โดยทำความสะอาดถนนหน้าสำนักงาน อาคารฝึกอบรม ห้องอาหาร และพื้นที่เรียนรู้ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ให้มีความสะอาด เรียบร้อย พร้อมให้บริการงานฝึกอบรม งานสนับสนุนการจัดการความรู้ งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เฉพาะด้านการพัฒนาชุมชน และงานประชุมต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัดภาคกลาง (ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี) และหน่วยงานในสังกัดตลอดจนภาคีเครือข่ายของกรมการพัฒนาชุมชน

📢ข่าว ศพช.สระบุรี : https://bit.ly/3V4uaCa
💞มิตรภาพเริ่มต้นที่นี่ @ ศพช.สระบุรี 💞
………………………………………………………….
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ฝีกอบรมที่ดีมีมาตรฐาน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

🌾ทีมข่าว ศพช.สระบุรี🌾
✌️Admin. กล้วยไข่หวาน🍌🍌

(Visited 1 times, 1 visits today)