🌻ศพช.สระบุรี ประชุมแบ่งงานรับผิดชอบ สนับสนุนกิจกรรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระบุรี🌻

🌻ศพช.สระบุรี ประชุมแบ่งงานรับผิดชอบ สนับสนุนกิจกรรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระบุรี🌻

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ที่หน้าห้องประชุมนวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

นางสาวนิตยา เกษตร์ภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี เป็นประธานประชุมแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ ศพช.สระบุรี รับผิดชอบงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษบฏิจพอเพียง ดำเนินการระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

📢ข่าว ศพช.สระบุรี : https://bit.ly/3iaUtbu
💞มิตรภาพเริ่มต้นที่นี่ @ ศพช.สระบุรี

………………………

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD #ChangeForGood

#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay #UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#ศูนย์ฝีกอบรมที่ดีมีมาตรฐาน

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

🌾ทีมข่าว ศพช.สระบุรี🌾

✌️Admin. กล้วยไข่หวาน🍌🍌

(Visited 1 times, 1 visits today)