🌻ห่อให้ด้วย! ห่อให้ด้วย! “กะหล่ำปลี” 30 ตารางวา ศพช.สระบุรี ห่อผลแล้ว!🌻

🎯 วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

🔸ผอ.ศพช.สระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศพช.สระบุรี ลดน้ำ พรวนดิน ดูแลแปลงโมเดล 30 ตารางวา ตามคำแนะนำของอาจารย์สุวัฒน์ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และอาจารย์สมบูรณ์ เวศสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเกษตรและอาหารธรรมชาติมูลนิธิ MOA ไทย ที่ได้ลงมาติดตาม ให้กำลังใจ ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาแปลงโมเดล 30 ตารางวา แปลงปลูกกะหล่ำปลีและผักสมรม ในเดือนธันวาคม-ต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีดูแลแบบเกษตรธรรมชาติ(MOA) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความมั่นคงทางอาหาร โมเดล 30 ตารางวา 🍀วันนี้ผลผลิตกะหล่ำปลี ได้เริ่มห่อตัว เป็นผลให้เห็นแล้ว สร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเป็นอย่างมาก หากท่านอยากเห็นกะหล่ำปลีไร้สารพิษ ไม่ต้องไปดูไกลถึงภาคเหนือ มาที่นี่! สระบุรี เรามีให้ชมและรับประทาน

📢ข่าว ศพช.สระบุรี :

💞มิตรภาพเริ่มต้นที่นี่ @ศพช.สระบุรี💞

……….

#MOA #อาจารย์สุวัฒน์ #ชำนาญกิจ #อาจารย์สมบูรณ์ #เวศสุวรรณ #กะหล่ำปลี

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

#130ปีกระทรวงมหาดไทย #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #ศูนย์ฝีกอบรมที่ดีมีมาตรฐาน #ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

🌾ทีมข่าว ศพช.สระบุรี🌾

✌️Admin. กล้วยไข่หวาน🍌🍌

(Visited 1 times, 1 visits today)