🌻คึกคัก! 130 ชีวิต เข้าร่วมโครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 @ศพช.สระบุรี 🌻

🌻คึกคัก! 130 ชีวิต เข้าร่วมโครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 @ศพช.สระบุรี 🌻

วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ กรมการปกครอง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่ง ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน สมาชิก อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาควิชาการและผู้นำภาคเอกชน หัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ โดยศพช.สระบุรี ได้รับกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 8 รุ่น รวม 980 คน จาก 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดร้อยเอ็ด
ในรุ่นที่ 2 นี้เป็นผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง จาก 13 อำเภอ (อ.ดอนพุด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี , อ. บำเหน็จณรงค์ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ,อ.ธวัชบุรี อ.ทุ่งเขาหลวง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด , อ.เมือง จ.อุทัยธานี , อ.ชำสูง อ.ชุมแพ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ,อ.ชุมตาบง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ) รวม 130 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

🔸เวลา 08:00 น. กิจกรรมลงทะเบียน/ตรวจคัดกรอง/ถ่ายรูป กรอกประวัติ
🔸เวลา 10:00 น. แนะนำตัว กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ความคาดหวัง ฝากตำแหน่ง+อายุ เลือกผู้นำ มอบภารกิจดูแลบ้าน

🔸เวลา 13:00 น. ทัศนศึกษาตัวอย่างความสำเร็จพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ศพช.สระบุรี

🔸เวลา 15.00 น. เปิดการฝึกอบรมโดยมี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ “ทำไมต้อง “C A S T” (Change Agents for Strategic Transformation ) หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ” และนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

🔸เวลา 16:30 น. สรุปบทเรียนการทัศนศึกษาการพัฒนาพื้นที่ตัวอย่างของศูนย์ฯ

🔸เวลา 17:00 น. การบรรยายเนื้อหาหลักสูตรในภาพรวม โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝึกปฏิบัติ
🔸เวลา 19:00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ เหลียวหลัง-แลหน้า แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมา หัวข้อ 130 ปีแห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกรมการปกครอง บรรยายโดยท่านประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย, รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์, ผศ.พิเชษฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมนำเสนอผลเป็นรายอำเภอ

🔸เวลา 23.00 ทีมงานวิทยากร ร่วมถอดบทเรียนการทำกิจกรรม และการทบทวนหลังปฎิบัติงาน (AAR)

📢ข่าว ศพช.สระบุรี : https://bit.ly/3Xv6b0w

💞มิตรภาพเริ่มต้นที่นี่ @ศพช.สระบุรี💞

……….

#อำเภอ #บำบัดทุกข์ #บำรุงสุข #ประชุมเตรียมความพร้อม #ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

#130ปีกระทรวงมหาดไทย #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #ศูนย์ฝีกอบรมที่ดีมีมาตรฐาน #ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

🌾ทีมข่าว ศพช.สระบุรี🌾

✌️Admin. กล้วยไข่หวาน🍌🍌

(Visited 1 times, 1 visits today)