ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  ณ บ้านปราชญ์สัมมาชีพชุมชน จังหวัดสระบุรี

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านปราชญ์สัมมาชีพชุมชน จังหวัดสระบุรี

27 พฤษภาคม 2565 /

15:54 น. /

ดาวน์โหลด

ทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 9 วันที่ 18 มีนาคม 2565  ณ อาคารสมประสงค์ตำบลย่านยาว  อำเภอสามชุด จังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 9 วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ อาคารสมประสงค์ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุด จังหวัดสุพรรณบุรี

27 พฤษภาคม 2565 /

15:47 น. /

ดาวน์โหลด

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 10 วันที่ วันที่ 18 มีนาคม 2565  ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนบ้านตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 10 วันที่ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนบ้านตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี

27 พฤษภาคม 2565 /

15:40 น. /

ดาวน์โหลด

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 8 วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 8 วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

25 พฤษภาคม 2565 /

19:48 น. /

ดาวน์โหลด

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 7 วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 7 วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

25 พฤษภาคม 2565 /

19:44 น. /

ดาวน์โหลด

ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 6 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี

ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 6 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี

25 พฤษภาคม 2565 /

19:41 น. /

ดาวน์โหลด

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

25 พฤษภาคม 2565 /

19:38 น. /

ดาวน์โหลด

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 4 อำเภอหนองม่วง จังหวัด ลพบุรีบุรี

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 4 อำเภอหนองม่วง จังหวัด ลพบุรีบุรี

25 พฤษภาคม 2565 /

19:34 น. /

ดาวน์โหลด

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รุ่นที่ 3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

25 พฤษภาคม 2565 /

19:30 น. /

ดาวน์โหลด