“สร้างสุขกับงาน” KM องค์ความรู้ ศพช.สระบุรี

“สร้างสุขกับงาน”
KM องค์ความรู้ ศพช.สระบุรี โดย นิตยา เกษตร์ภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตัดต่อ : เดชฤทธิ์ วงษ์ภูธร
บรรยาย : ชลธิรา คนซื่อ

(Visited 1 times, 1 visits today)